NIEUWS

Informatie over de vaccinatie

10 mei 2021

Wij krijgen op dit moment veel vragen over de corona vaccinaties. Inmiddels zijn wij bezig met het vaccineren van de groep mensen die in de jaren 1956 – 1960 geboren zijn. Daarnaast zullen de mensen die vanwege een medische indicatie voorrang krijgen deze maand door de GGD worden opgeroepen voor een coronavaccinatie. 

Iedereen die na 1960 geboren is zal zoals het er nu uitziet ook via de GGD een oproep gaan ontvangen. Op de website van het RIVM kunt u meer informatie vinden over de volgorde van de vaccinaties en het antwoord op veel gestelde vragen. 

corona en het dragen van een mondkapje

Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten, keelpijn, koorts of benauwdheid, dan willen wij u vragen om niet naar de praktijk toe te komen. In het geval van milde klachten kunt u zelf een coronatest aanvragen. Zijn de klachten ernstiger dan kunt u telefonisch contact met ons opnemen voor overleg met de huisarts. Voor meer informatie en telefoonnummers kunt u hier verder lezen. 

Het is inmiddels vanuit de rijksoverheid verplicht om een mondkapje te dragen in publieke ruimten. Gezien onze praktijken hier ook onder vallen willen wij u vriendelijk verzoeken bij ieder bezoek aan de praktijk een eigen mondkapje mee te nemen en te dragen. 

verklaring omtrent een mondkapje

De huisartsen kunnen niet ingaan op het verzoek om een briefje waarin ze bevestigen dat u om medische redenen geen mondkapje kan dragen. Volgens de richtlijn van de beroepsorganisatie mag de huisarts geen medische verklaring afgeven voor de eigen patënten. Dit zou namelijk de relatie tussen patiënt en arts onder druk kunnen zetten.

Mensen die vanwege een aandoening vrijgesteld willen worden van de mondkapjesplicht, kunnen zelf een verklaring invullen en meenemen als ze de deur uitgaan. Deze verklaring kunt u hieronder downloaden via de rode knop. Meer over leven tijdens de coronatijd als je extra risico loopt is te vinden op de website van zorgkenniscentrum Vilans

Contact

Telefoon: 0251-22 33 64.
Kies optie 1 voor SPOED
Kies optie 2 voor de receptenlijn
Kies optie 3 voor de assistente